BTFL Living logoBTFL Living logo icon
NL
BTFL Living logo iconBTFL Living logo iconBTFL Living logo icon
NL

Disclaimer

Door gebruik te maken van deze website (www.btflliving.com, alsmede eventuele andere landextensies) ga je akkoord met onderstaande voorwaarden.

Informatie
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de website en de inhoud daarvan besteden, kunnen wij niet instaan voor volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de informatie op deze website. Evenmin garanderen wij dat de website foutloos of ononderbroken functioneert of toegankelijk is. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn dan ook op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van (de informatie op) deze website.

De informatie op deze website, waaronder deze disclaimer, wordt regelmatig aangepast en bijgewerkt. Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde, met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd.

E-mail
Wij garanderen niet dat naar ons gezonden e-mails en/of contactformulieren steeds (tijdig en/of volledig) worden ontvangen en/of verwerkt. Ook de veiligheid van dergelijke contact – zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging – kan niet volledig worden gegarandeerd.

Verwijzingen en hyperlinks
Op onze website wordt verwezen naar informatie en websites van derden, onder meer met hyperlinks. Dergelijke informatie en websites zijn en worden door ons niet beoordeeld op juistheid, volledigheid, actualiteit of rechtmatigheid. Wij hebben geen invloed op websites van derden en zijn derhalve niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Wij behouden ons alle rechten voor (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien of enig ander intellectueel eigendomsrecht) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie en (grafische) uitingen. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie en uitingen voor eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Copyright © 2024 BTFL Living. Alle rechten voorbehouden.
Website: YZCommunicatie
credit cardgreen key logo btfl living
boek nu