BTFL Living logoBTFL Living logo icon
NL
BTFL Living logo iconBTFL Living logo iconBTFL Living logo icon
NL

Privacy policy

Privacy- en cookieverklaring BTFL LIVING
Deze privacyverklaring beschrijft op welke manier BTFL Living NV, gevestigd te Brasschaat uw (bijzondere) persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

Introductie
Via BTFL LIVING worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. BTFL LIVING acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Dit betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken; dit doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als uw vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op.

Reserveringsaanvraag en reservering
Wanneer u bij ons een reserveringsaanvraag plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen.

Wanneer u uiteindelijk via BTFL LIVING een accommodaties huurt (‘een reservering’) gebruiken we eveneens uw persoonsgegevens om deze reservering te verwerken en de hieruit voortvloeiende verplichtingen uit te kunnen voeren. Wij delen daarnaast uw persoonsgegevens met de verhuurder/eigenaar van de accommodaties om deze in staat te stellen de reservering na te kunnen komen.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Emailadres
 • Betalingsgegevens (bankrekeningnummer)

Contactformulier en Nieuwsbrief
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw naam, telefoonnummer en/of e-mailadres. Deze hebben wij nodig om contact met u op te kunnen nemen. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en twaalf maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie die aansluiten bij onze diensten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Uw e-mailadres wordt alleen met je toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website en dienstverlening.

Cookies
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige bestandjes die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Deze bestandjes houden een klein beetje data vast met daarin informatie over bijvoorbeeld uw browser. Op deze manier kunnen wij u dan van andere bezoekers onderscheiden.

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige onderdelen van onze website werken dan niet goed meer.

Social Media
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken zoals Facebook, Instagram en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook, Instagram respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze dienst gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
 • wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opgeslagen zijn;
 • onze (technische) leveranciers van apparatuur en infrastructuur voldoen aan geldende ISO normen;
 • wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kun u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft daarnaast de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

U kunt u bovenstaande rechten, en elk ander recht dat u volgens de toepasselijke privacywetgeving hebt, uitoefenen door hiertoe een verzoek te sturen naar contact@btflliving.com. Wij zullen aan uw verzoek zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken gehoor geven of daar anderszins op reageren.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen of niet op de juiste manier met uw persoonsgegevens omgaan, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
BTFL LIVING NV
Augustijnslei 52
2930 Brasschaat
contact@btflliving.com

Copyright © 2024 BTFL Living. Alle rechten voorbehouden.
Website: YZCommunicatie
credit cardgreen key logo btfl living
boek nu